Nominera kandidater till årets Byggnadsvårdspris

Nu är det dags att nominera kandidater till årets Byggnadsvårdspris i Eslövs kommun. Priset delas ut för att lyfta och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvård och byggnadskultur i vår kommun. Till och med den 4 september kan du nominera en byggnad eller plats som du tycker är betydelsefull för Eslövs identitet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Här kan du nominera kandidater till Eslövs kommuns Byggnadsvårdspris

Priset delas sedan 2014 ut varje år för att synliggöra och uppmuntra god arkitektur. Förslaget som nomineras ska falla under någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla.

Bevara

En äldre byggnad eller offentlig miljö, till exempel en park eller ett torg, som har sin ursprungliga karaktär bibehållen. Karaktären kan ha bevarats antingen genom större åtgärder, utfört under de senaste fem åren, eller en längre tids underhåll.

Anpassa

En äldre byggnad eller offentlig miljö som har räddats från förfall genom att den anpassats för en ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

Utveckla

En ny byggnad eller offentlig miljö, till exempel en park, lekplats eller ett torg, som har uppförts under de senaste fem åren. Den ska ha formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö och ha ett högt estetiskt värde. Byggnaden eller miljön får gärna ha nyskapande inslag när det gäller utformning, funktion och hållbarhet.

Vem kan få priset?

Eslövs Byggnadsvårdspris delas ut till fysisk person, företag eller organisation för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården i Eslövs kommun. Du kan nominera byggnader, bebyggelsestrukturer, nyskapade objekt, offentliga rum eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården.

Eslövs kommuns byggnadsvårdspris

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window