Nominera kandidater till årets Byggnadsvårdspris

Nu är det dags att nominera kandidater till årets Byggnadsvårdspris i Eslövs kommun. Priset delas ut för att lyfta och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvård och byggnadskultur i vår kommun. Till och med den 10 september kan du nominera en byggnad eller plats som du tycker är betydelsefull för Eslövs identitet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Här kan du nominera kandidater till Eslövs kommuns Byggnadsvårdspris

Priset delas sedan 2014 ut varje år för att synliggöra och uppmuntra god arkitektur. Förslaget som nomineras ska falla under någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla.

Bevara

En äldre byggnad som har tagits varsamt om hand med sin ursprungliga kvalitet och karaktär bibehållen, antingen genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utfört under de senaste fem åren.

Anpassa

En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för en ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

Utveckla

En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren. Den ska ha formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och ha högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i sin utformning, funktion och materialval.

Vem kan få priset?

Eslövs Byggnadsvårdspris delas ut till fysisk person, företag eller organisation för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården i Eslövs kommun. Du kan nominera byggnader, bebyggelsestrukturer, nyskapade objekt, offentliga rum eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården.

Tidigare pristagare

2020: Klockaregården, Stehags kyrkby  – den tidigare ägaren Hans Månsson som tillsammans med Karin Månsson under många år skötte gården och rustade upp gården och de nya ägarna Annika och Mikael Enander

2019: Harlösa Donationshus – Stiftelsen Harlösa Donationshus

2018: Den gamla macken och Bränneriet i Harlösa – Sven Malmborg och Gunvor Friberg

2017: Bränneriets Gård – Margitha och Anders Nilsson

2016: Lekplatsen Trollsjön – Inger Isaksson, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, Irene Strand och Therese Nilsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, samt Snezana Milivojevic, Synskadades riksförbund

2015: Hissbroby och Trumpetarbostället – Lennart Gunnarsson

2014: Gamla mejeriet, Ebeneserkapellet, Sahlins konfektionsfabrik och det nedbrända godsmagasinet – BA Bygg Fastigheter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window