Ung kompetens – stöd på väg mot arbete eller studier

I Ung kompetens vänder vi oss till ungdomar och unga vuxna i åldern 15–24 år som inte jobbar eller studerar och är i behov av långsiktigt och nära stöd.

Gemensamt för målgruppen är att de saknar kontakt ned skola, arbetsliv eller kommun/vård/myndigheter och riskerar att inte komma in på arbetsmarknaden.

Unik satsning för att stötta ungdomar med särskilt behov av långsiktigt stöd

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och möter varje individ i deras situation och miljö. Det innebär att vi identifierar hinder och behov, samarbetar med anhöriga, skola, vård, myndigheter och näringsliv, för att ge hjälp och stöd till en fungerande vardag.

Vägledning mot jobb och studier under sammanlagt 14 månader

Målsättningen är att bryta isolering och långsiktigt bygga sociala relationer, knyta kontakter och vägleda varje deltagare mot en meningsfull vardag,

Deltagaren får stöd i att hitta sitt driv och sin motivation och få hjälp att hantera sin situation och bryta destruktiva beteendemönster. Därmed ska deltagaren kunna fokusera bättre på jobb och studier som är det långsiktiga målet.
Projekttiden för varje enskild deltagare är 14 månader som delas in i vardera två perioder om sju månader.

60 deltagare under två år

Du som i ditt dagliga arbete möter unga som av olika skäl har särskilt behov av långsiktigt stöd, och som du bedömer har behov av vår insats, är välkommen att kontakta oss.

Charlotta Brunkhorst och Emma Natt och Dag är kontaktpersoner för Ung kompetens Eslöv.

Vi som arbetar i Ung kompetens utgår från

 • Eslövs kommuns arbetsmarknadsenhet
 • Öppenvården/missbruk
 • Socialtjänst över 18
 • Socialpsykiatri
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Våld i nära relationer

Samarbetsparter

 • Arbetsförmedlingen
 • Kommuner i Skåne
 • Folkhögskolan
 • Försäkringskassan
 • Finsam MittSkåne
 • Psykiatrin
 • Kriminalvården
 • Region Skåne
 • Intresseorganisationer funktionsnedsättningar

Metoder och förhållningssätt

 • Supported Employment
 • Motiverande samtal
 • Salutogent förhållningssätt
 • Jämställdhetsperspektiv
 • Mötas respektfullt i deltagarens miljö
 • Samverkan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window