Ung kompetens – stöd på väg mot arbete eller studier

I Ung kompetens vänder vi oss till ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, och är i behov av långsiktigt och nära stöd.

Våra deltagare kan lida av psykisk ohälsa, funktionsvariationer, sociala problem, missbruksproblematik, kriminalitet eller vara ”hemmasittare”. Gemensamt för målgruppen är att de varken studerar eller arbetar.

Unik insats för att stötta ungdomar med särskilt behov av långsiktigt stöd

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och möter varje individ i deras situation och miljö. Det innebär att vi identifierar hinder och behov, samarbetar med anhöriga, skola, vård, myndigheter och näringsliv, för att ge hjälp och stöd till en trygg och stabil situation för deltagarna.

Vägledning mot jobb och studier

Målsättningen är att bryta isolering och långsiktigt bygga sociala relationer, knyta kontakter, och vägleda varje deltagare mot en meningsfull vardag.

Deltagaren får stöd i att hitta sitt driv och sin motivation och får hjälp att hantera sin situation och bryta destruktiva beteendemönster. Därmed ska deltagaren kunna fokusera bättre på jobb och studier som är det långsiktiga målet.

Du som i ditt dagliga arbete möter unga som av olika skäl har särskilt behov av långsiktigt stöd, och som du bedömer har behov av vår insats, är välkommen att kontakta oss!

Emma, Sandra och Emine

Fakta

Vi som arbetar i Ung kompetens utgår från

 • Eslövs kommuns arbetsmarknadsenhet
 • Öppenvården/missbruk
 • Socialtjänst över 18
 • Socialpsykiatri
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Våld i nära relationer

Samarbetsparter

 • Arbetsförmedlingen
 • Kommuner i Skåne
 • Folkhögskolan
 • Försäkringskassan
 • Finsam MittSkåne
 • Psykiatrin
 • Kriminalvården
 • Region Skåne
 • Intresseorganisationer funktionsnedsättningar

Metoder och förhållningssätt

 • Supported Employment
 • Motiverande samtal
 • Salutogent förhållningssätt
 • Jämställdhetsperspektiv
 • Mötas respektfullt i deltagarens miljö
 • Samverkan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window