Stöd i att få jobb

Arbetsmarknadsenheten (AME) kan hjälpa dig att komma ut i arbete genom flera olika insatser. Enhetens huvudsakliga uppgift är att stötta dig till jobb och självförsörjning. Arbetsmarknadsenheten jobbar huvudsakligen med människor som redan har en insats genom kommunen.

När du blir kallad till en arbetsmarknadssekreterare kommer ert första samtal att handla om dig – dina förutsättningar, dina resurser och om vilka mål du har.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window