Avgifter och regler

Ditt barn får plats i förskolan, eller pedagogisk omsorg, i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Ditt barn kan gå i förskolan från det att det har fyllt ett år till hösten det år ditt barn börjar förskoleklass. När ditt barn börjar förskoleklass kan du ansöka om plats på fritidshem, det som kallas fritids.

Broschyr – Avgifter och regler för barnomsorg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window