Mölleriket

Runt Stockamöllan ligger Mölleriket. Här har ett flertal vattenkvarnar varit i drift under flera århundraden, från 1385 fram till 1996 då Rönnemöllas drift läggs ner. Däremellan var flera andra möllor aktiva.

Bålamöllan

Bålamöllan är en av Skånes största vattenkvarnar. De fem stenparen har drivits av tre stora vattenhjul. Driften lades ner i början av 1900-talet. År 2003 blev Bålamöllan byggnadsminnesförklarad.

Sågmöllan

Sågmöllan är en ramsåg med trästativ. Här har stora mängder virke sågats upp, bland annat till varv i Danmark. Sågen lades ner 1917. 1969 renoverades Sågmöllan. Stengrunden kilades och förstärktes. Taket förstärktes och täcktes med vass, vilket blev gjort igen 2001.

Rönnemölla

Rönnemölla är en vattenkvarn som var i bruk ända fram till 1996. Möllan är öppen för visning på Möllans dag i juli. Det finns ett rikt fågelliv kring mölledammen med bland annat häger, strömstare, forsärla och kungsfiskare.

Stockamöllans kvarn

Kvarnen har legat här sedan medeltiden. Nuvarande byggnad är från 1851. Man malde säd och stampade vadmal. Turbinerna försörjde även industrin och delar av samhället med elektricitet.

Stenbocksstenen

Här vadade Magnus Stenbock och hans armé över Rönneå på väg till slaget vid Helsingborg 1710.

Hasslebroeken

Hasslebroeken är ett storkronigt träd med en stamomkrets i brösthöjd på 5.7 meter. Eken fridlystes 1939 och är det äldsta naturminnet i Mellanskåne.

Promenadvägar

Med start vid bron vid Industrimuseet börjar fem olika promenadslingor:

  • Gul markering: Bögerupsrundan, 5 kilometer
  • Svart markering: Uggleskrikrundan, 4 kilometer
  • Röd markering: Wittserödsrunda, 6 kilometer
  • Grön markering: Stenbocksstenen, 1 kilometer
  • Blå markering: Skogskyrkan, 2 kilometer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window