Bidrag, stöd och stipendier

Här hittar du information om kommunens stöd, priser och stipendier som finns till föreningar, individer och andra aktörer.

Extra bidrag till föreningar för sommararrangemang 2022

För att bredda utbudet på våra sommararrangemang erbjuder vi kommunens föreningar att bidra med arrangemang som komplement till de som kommunen genomför. Alla föreningar kan ansöka om ett extra bidrag för att ordna arrangemang.

Varför gör vi detta?

Evenemang skapar stolthet och engagemang. Sprider glädje och möjliggör positiva sociala möten. Genom det här stödet vill vi än mer möjliggöra ett rikt evenemangsutbud i Eslöv kommun. Stora torg som invigdes under 2021 är en ny spännande arena för evenemang varav den platsen har särskild fokus för det extra stödet som finns för sommaren 2022.

Bidragens storlek

Den totala potten är begränsad och ansökningarna och därmed arrangemang bör ligga i storleksordningen 5000-10 000 kr. Om en ansökan för ett arrangemang har en högre summa än 10 000 kr kommer denna att behandlas separat. Medfinansiering mellan föreningen och kommunen kan bli aktuellt om arrangemanget kan bidra extra till våra sommarsatsningar.

Detta är ett extra bidrag som ligger utöver redan söka verksamhets- eller evenemangsbidrag.

Riktlinjer för ansökan

 • Gäller för evenemang under perioden 1 juni – 30 september
 • Gäller för evenemang i byarna eller på Stora Torg i Eslöv
 • De som kan söka är bidragsberättigade föreningar i Eslövs kommun.

Bedömningar

Beslut om vilka föreningar och arrangemang som får bidrag tas av Kultur- och fritidsnämnden. Hänsyn kommer att tas till det totala programmets helhet, utifrån platser, målgrupper och evenemangstid (för att undvika krockar).

Skicka din ansökan till

Johan Plambeck
Verksamhetschef
Kultur och Fritid
Johan.Plambeck@eslov.se
0413-623 87

Det finns fyra olika sorters stöd att söka:

 • Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga
 • Stöd till publika arrangemang
 • Stöd till ideella intresseorganisationer
 • Övriga stöd

Bidragsregler

Ansök om bidrag och stöd

Nu kan du skicka in din ansökan om stöd för publika arrangemang till oss digitalt. Övriga ansökningar gör du genom blanketten. För att skicka in bidragsansökan behöver du ha inloggningsuppgifter. Har du inte det, kontakta Kjell Olsson kjell.olsson@eslov.se, ange namn på den som behöver inlogg och vilken funktion personen har i föreningen (till exempel ordförande).

Ansök om bidrag för publika arrangemang

Ansök om stöd för verksamhet för barn och unga, lokalbidrag och projektstöd (blankett)

Sista datum för ansökan till olika stöd

 • Stöd till publika arrangemang: sista datum är den 31 oktober året före arrangemanget.
 • Snabbstödet till unga arrangörer kan du söka året runt. Kontakta kulturutvecklaren Lotta Pettersson, 0702-43 86 10.
 • Aktivitetsstöd, lokalbidrag och bidrag till pensionärs- och handikappföreningar: sista datum 25 februari.
 • Övriga bidrag kan du söka året runt.
 • Priser och stipendier

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window