Parkera och ladda elbil

Det finns två laddstationer för elbil i Eslövs tätort. Den ena ligger vid Badhusparkens parkering utmed Östergatan och den andra på Medborgarhusets parkering.

Båda laddstationerna har två laddplatser för elfordon. Laddarna är av modell semisnabbladdare och varje laddstolpe har två uttag för samtidig laddning. Bara laddbara fordon får parkera på parkeringsrutorna framför laddstolpen.

Östergatan

Ingen parkeringsavgift tas ut. P-skiva ska användas enligt skyltning på plats. Du betalar för att ladda bilen. Läs på kraftringen.se hur du betalar för laddningen.

Medborgarhuset

Parkeringsavgift måste betalas enligt skyltning på plats. Du betalar för att ladda bilen, se ovan.

Får jag dra en elkabel över gatan för att ladda min elbil?

Nej, för att placera något på offentlig plats behövs tillstånd. Eslövs kommun ger inte tillstånd för något som kan medföra problem för personer med nedsatt rörelse-, orienterings- eller synförmåga vilket en kabel kan göra.

Detta gäller även anslutningskablar till husvagn, motorvärmare och liknande. Det är inte heller tillåtet att dra en luftledning för laddning eftersom det kräver att en stolpe eller liknande placeras på allmän platsmark, vilket inte är tillåtet.

För att ta del av andra publika laddplatser, besök www.uppladdning.nu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window