Flyttning av fordon

Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. När kommunen flyttat ett fordon försöker vi alltid kontakta ägaren i första hand.

Kommunen ansvarar för flyttning av fordon på allmänna platser, vägar och privata tomter. Undantag är längs statliga vägar där Trafikverket är väghållare. Markägare har inte rätt att flytta fordon på egen hand utan måste kontakta kommunen för att starta ett ärende om fordonsflytt.

När kan ett fordon flyttas?

Ett fordon får flyttas till exempel om det:

  • Stått på samma plats i minst tre dygn på platser med förbud mot stannade eller parkering.
  • Står på platser som stör eller hindrar den övriga trafiken, arbete eller om det kan uppstå fara.
  • Står i naturen och riskerar att skada miljön. Till exempel skrotbilar som inte tömts på vätskor.
  • Andra övergivna fordon.

Det går inte att överklaga ett beslut om fordonsflyttning.

Har Trafikverket flyttat ditt fordon? Läs mer här.

Ägaren kontaktas innan fordonet flyttas

Vi försöker alltid kontakta ägaren innan vi flyttar ett fordon, för att denne ska kunna flytta bilen i första hand. Vi skickar också ett rekommenderat brev till ägaren om fordonet flyttas. All hantering som bärgning, uppställning och skrotning sker på fordonsägarens bekostnad som får en faktura när ärendet är avslutat. Ägaren kan hämta ut sitt fordon om alla kostnader är betalda.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en handbok om Flyttning av fordon där du kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med frågan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window