Parkering

I centrala Eslöv finns olika typer av parkeringar. En stor del av parkeringarna i centrum är avgiftsbelagda, andra platser får du stå gratis med p-skiva. Det finns även platser för 10 eller 30 minuters parkering.

Blå skylt med bokstaven P i vitt betyder att parkering är tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det finns ibland tilläggskyltar som beskriver undantag. Kommunen ansvarar för att parkeringen är trafiksäker, tillgänglig och framkomlig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window