Valborgsmässoeld kräver dispens

Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens av kommunen om du vill anordna ett valborgsmässofirande med valborgsmässoeld. Det gäller föreningar såväl som privatpersoner.

Anledningen är EU:s nya avfallsdirektiv där det står att så kallat bioavfall ska återvinnas istället för att eldas upp. Bioavfall kan vara exempelvis trädgårdsavfall.

Detta påverkar möjligheten att arrangera bål till valborgsmässoafton. Du måste nu söka dispens från kommunen för att göra det.

– Vi vill att Eslövsborna ska kunna fira valborg som vanligt och kommer att prioritera de ansökningar om dispens som kommer in för att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, säger Dimitra Alikioti af Forselles, miljöinspektör på Eslövs kommun.

Du ansöker om dispens via vår e-tjänst.

Följande information ska finnas med:

  • Kontaktuppgifter på den som söker dispens och vem som är ansvarig för arrangemanget
  • Plats och adress där du ska elda
  • Dagen och tiden du ska elda (starttid och tid när det beräknas vara slut)
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön
  • Faktureringsadress (en handläggningsavgift på en timme tas ut, vilket motsvarar 1 241 kronor)

Läs mer på vår hemsida för att se vad som gäller för valborgsmässoeldar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window