Vaccinationer mot covid-19 fortsätter med dos 5

Personer som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden, de som har hemtjänstinsatser men inte hemsjukvård och alla brukare över 65 år, får med start i början av september erbjudande om en femte dos vaccin mot covid-19.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Personer som har hemsjukvård och inte kan ta sig till en vårdcentral för vaccination kommer att bli vaccinerade i hemmet av Eslövs kommuns sjuksköterskor.

Vaccination i hemmet

Personer som har hemtjänstinsatser men inte hemsjukvård och som inte kan ta sig till en vårdcentral, kommer att få en tid då personal från vårdcentralen kommer och vaccinerar dem i hemmet.

Det är hemtjänstens personal som bedömer vem som behöver vaccineras hemma. Personalen är också med vid vaccinationstillfället för att släppa in den som ska ge sprutan.

Vårdpersonal erbjuds dos 4

Medarbetare inom kommunens Vård och Omsorg mellan 18 och 64 år erbjuds nu vaccination dos 4. Det ska ha gått fyra månader sedan dos 3.

Medarbetarna erbjuds att vaccinera sig under arbetstid på någon av vårdcentralerna i Eslöv. Tider bokas i första hand via 1177. Om tiderna är slut kan de kontakta vårdcentralen som kommer att prioritera och ta emot vårdpersonalen ändå.

Även personal som saknar dos 1–3 kan boka tid på vårdcentralen.

Alla från 18 år kan boka tid för dos 4

Nu är det dessutom öppet för alla från 18 år att boka dos 4 via 1177.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window