Va-taxan höjs i Eslövs kommun nästa år

Från och med den 1 januari 2024 höjer VA SYD va-taxorna i sina fem medlemskommuner. För Eslövs del handlar det om en ökning på 29 procent.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Beslutet fattades den 29 november av VA SYD:s förbundsfullmäktige. Höjningarna beror bland annat på ökade räntekostnader, ett omfattande investeringsbehov och inflation.

– För Eslövs del handlar höjningen även om att man förra året valde att använda det överskott som fanns, vilket gjorde att taxan bara höjdes med 7 procent 2023. Egentligen hade höjningen då behövt vara 22 procent, säger Stefan Åkesson, ekonomichef på VA SYD.

Räntor och inflation påverkar

De höjda räntorna och inflationen driver upp kostnaderna. Ränteläget spelar en stor roll eftersom ett kommunalförbund som VA SYD inte får gå med vinst utan finansierar alla investeringar genom lån.

Ökade kostnader för underhåll av ledningsnätet, inköp av dricksvatten, avskrivningar och kemikalier är andra faktorer som påverkar taxehöjningen. Kostnaderna för el beräknas dock att minska 2024 jämfört med 2023.

– Vi ser att både företag och privatpersoner använder mindre mängd vatten, vilket är jättepositivt utifrån en miljösynpunkt, men det gör att vi får mindre intäkter, säger Stefan Åkesson.

Långsiktiga investeringar behövs

Han säger även att va-taxorna i medlemskommunerna sker från låga nivåer och att VA SYD servar många människor vilket innebär att många är med och delar på kostnaden.

– Unikt för Eslövs del är att kommunen producerar mycket biogas och priserna på både gas och el har gått ner ganska drastiskt från förra året. Det gör att intäkterna minskar.

En mer långsiktig utmaning är att infrastrukturen är sliten och underdimensionerad, vilket skapar ett omfattande investeringsbehov.

Va-anläggningarna är byggda för 50–70 år sedan och räcker inte till för att hantera en växande befolkning, expanderande städer och klimatförändringar.

Taxor för vatten och avlopp 2024

Verksamheten inom vatten och avlopp hos VA SYD finansieras genom avgifterna i va-taxan, inte genom skattemedel.

För Eslövsbornas del innebär höjningen för ett så kallat typhus A, vilket är en villa som förbrukar runt 150 kubikmeter vatten per år, en ökning med 229 kronor per månad.

För dem som bor i lägenhet, så kallad typhus B, blir höjningen runt 135 kronor per månad.

I de övriga fyra medlemskommunerna höjs taxan mellan 11,5 och 23,9 procent.

Läs mer på VA SYD:s webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window