Senaste nyheter

 • Slut på bevattningsförbudet i Billinge och Stockamöllan

  Från och med den 18 januari gäller inte längre bevattningsförbudet i Billinge och Stockamöllan.

 • Nu ligger Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ute!

  Mycket av det som du som företagare möter i din vardag ligger direkt under en kommuns ansvar. Det handlar om tillsyn, om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Nu vill vi veta vad du tycker om oss.

 • Kulturmiljöafton samlade Stockamöllan

  Boende i Stockamöllan bjöds under tisdagen in till en kulturmiljöafton där de fick möjlighet att bidra med sina egna kunskaper och historier om sin plats.

 • Om oroligheter under helgerna

  Under jul- och nyårshelgerna har det varit oroligt i Eslövs centrum. Det har handlat om incidenter med raketer, bland annat inne på Eslövs station. Hot mot väktare har också förekommit. Idag fredagen den 11 januari bjöd kommunen – via nätverket Örat mot marken – in Polisen, Räddningstjänsten Syd, vaktbolagen, Safe 0413, fastighetsägare och Eslövs Stadskärneförening för...

 • Korta handläggningstider ger nöjda kunder

  Handläggningstiden för bygglov är numera rekordlåg, något som såväl medborgare som näringsidkare i kommunen är mycket nöjda med.

 • Nöjda brukare hos hemvården

  Hemvårdens resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” visar genomgående ett bättre resultat för 2018 än föregående år.

 • Tillfällig flaggdag uppmärksammar införandet av allmän rösträtt

  Idag är det exakt 100 år sedan riksdagen fattade beslut om att införa allmän och lika rösträtt i Sverige.

 • Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Bostadstillägg betalas ut med i genomsnitt ca 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen.

 • Unga hjälper Eslövs kommun att skapa hållbar skolväg

  Inför bygget av den nya Sallerupskolan har barn varit med i utveckling och test av en ny metod för samskapande – School Mobility Labs. Tillsammans med forskare, föräldrar, kommun och skolpersonal hittar barnen lösningar som skapar förutsättningar för fler att gå och cykla till skolan.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window