Vädervarning för 1 och 2 december

För onsdagen den 1 december och torsdagen den 2 december utfärdar SMHI en så kallad orange vädervarning, vilket innebär allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

SMHI skriver på sin hemsida: Långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window