Budgeten avspeglar kommunens goda ekonomi och framtidstro

Majoritetens förslag till budget för Eslövs kommun 2022 – och flerårsplan för 2023–2025 – klubbades i kommunfullmäktige på måndagskvällen. En mycket god ekonomi avspeglar sig i budgeten som visar på hög tillväxt och stor framtidstro. De finansiella målen uppnås.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Samtidigt godkändes investeringsplanen som innehåller stora satsningar på bland annat nya skolor och förskolor.

– Vi gör investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor de kommande fem åren. Det visar att Eslöv är en kommun i stark utveckling både i byarna och staden, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

”Spännande budget”

Bakom budgeten står majoritetspartierna Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

– Det är den mest spännande budgeten jag har varit med och tagit fram i Eslöv. Vi har en oerhört god ekonomi. Alla verksamheter går i rätt riktning, säger kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Exempel på kommande satsningar:

  • 1,5 miljoner kr satsas på grundskolan för att öka läsförståelsen bland eleverna.
  • 500 000 kr till fritidsverksamhet för unga i byarna.
  • 800 000 kr till en kultursamordnare som ska se till att alla barn i grundskolan får kulturupplevelser.
  • 5 miljoner kr till att öka kapaciteten inom hemvården.
  • 6.5 miljoner kr till höjd bemanning inom äldreomsorgen.
  • 4 miljoner kr satsas på extratjänster för att få långtidsarbetslösa i arbete.
  • 750 000 kr går till en tjänst som ska samordna utvecklingen av Östra Eslöv.
  • 4 miljoner kr utöver tidigare beslutade investeringar går 2022 –2025 till belysning på landsbygden. Därefter 3,5 miljoner kr 2026.
  • 5 miljoner kr årligen 2022–2025 ska underlätta bredbandsutbyggnaden på landsbygden.
  • Satsningar görs även på att öka trivseln och tryggheten, öka kunskapen om Agenda 2030, inventering av kulturmiljöer i kommunen och på en företagslots som ska vägleda och förenkla för kommunens näringsliv.

Ta del av budgetdokumentet 2022 med flerårsplan för 2023–2025

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window