Senaste nyheter

 • Lyckad språkträning för föräldrar på Öppna förskolan

  På Familjens hus i Eslöv utvecklas nya former av språkundervisning för utrikesfödda föräldrar. Två dagar i veckan deltar SFI-läraren Sabina Djupenström i Öppna förskolans verksamhet. Konceptet är så framgångsrikt att det uppmärksammas nationellt. Både Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunförbundet lyfter Eslövs metod som en förebild för andra kommuner.

 • Välkomstgåva till alla nyfödda Eslövsbor

  Alla nya små kommuninvånare hälsas extra varmt välkomna till Eslöv med en present från kommunen.

 • Vill du bli god man åt en medmänniska?

  Vi söker dig som vill bli god man åt en medmänniska. Som god man är du ett stöd och hjälper personen att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller kontakter med till exempel myndigheter och sjukvård. Utbildning för nya gode män våren 2019 Grundutbildning: Måndag den 8 april kl. 10.00-13.00. Tisdag den 28 maj kl. 17.00 – 20.00...

 • Förskolepedagoger utbildar andra i språkutveckling

  Eslövs förskolor satsar extra på barnens språkutveckling.  Förskolepedagoger utbildas i språk-, läs- och skrivutveckling, och till handledare inom Läslyftet. Två av våra förskolepedagoger har bjudits in att föreläsa om sina erfarenheter för blivande språk-, läs- och skrivutvecklare på Skolverkets utbildning i Stockholm.

 • Bredband till allt fler hushåll i Eslövs kommun

  Allt fler hushåll i Eslövs kommun får tillgång till bredband. I den senaste mätningen har 75 procent av kommuninvånarna tillgång till minst 100 megabits uppkoppling.

 • Arbetsförmedlingen i Eslöv ett av sex kontor som får vara kvar i Skåne

  Arbetsförmedlingen i Eslöv är ett av bara sex kontor som får vara kvar i Skåne. På 15 orter försvinner Arbetsförmedlingen.

 • Omval i Falun

  Eslövs kommun erbjuder förtidsröstning under perioden 28 mars–5 april i Stadshuset, Gröna torg 2, vardagar kl. 14.00–16.00. 

 • Positivt resultat för Eslöv över 20 år i rad

  Eslövs kommun har god ekonomi och går 2018 plus 30,7 miljoner.

 • Stort intresse för att bygga på Föreningstorget

  I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och i mitten av januari 2019 bjöd Eslövs kommun in byggföretag och exploatörer till en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window