Designduon skapar med barn och unga på biblioteken i Eslöv

Det blir designduon Kristina Schultz och Johan Lindberg från Ateljé Schultz Lindberg som får det första av fyra konstnärliga residens på Eslövs stadsbibliotek. Projektet startar den 1 september och riktar sig till barn och unga.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kristina Schultz och Johan Lindberg.

Under tre månader kommer Kristina Schultz och Johan Lindberg, tillsammans med barn och ungdomar i vår kommun, att arbeta med att skapa en encyklopedi över antropocen – den tidsålder då människan har gjort stora förändringar på jorden.

Duon utgår ifrån Eslövs stadsbibliotek. Delar av projektet kommer att genomföras på kommunens fem biblioteksfilialer i Marieholm, Stehag, Harlösa, Löberöd och Flyinge.

Skapar en artist’s book

Projektet ska mynna ut i en så kallad artist’s book, en konstform som utgår ifrån boken som uttryck. Den kommer att finnas tillgänglig för alla besökare på stadsbiblioteket i Eslöv.

Dessutom blir det en utställning och presentation av konstnärerna i slutet av november 2023.

Verksamma i Marieholm

Kristina Schultz och Johan Lindberg bor och är verksamma i Marieholm. De har lång erfarenhet av att driva större komplexa projekt och har en bred kunskap inom både design och pedagogik.

Så här beskriver de själva sitt projekt i Eslövs kommun:

Vi drivs av övertygelsen om att mänskligheten står inför omvälvande förändringar och utformar därför projekt för att lyfta samtidens stora ödesfrågor. Med ett kritiskt förhållningssätt och verktyg från designfältet undersöker vi samhället runt omkring oss för att formulera alternativa scenarier och möjligheter. Föremål, tankar, idéer och bilder fogas samman till nya helheter. Uttryck och materialval styrs av projektens egenart, slutresultaten ger knappast några klara svar men väcker desto fler frågor.

Du kan se flera av deras arbeten på Instagram

Vad innebär ett residens?

Konstnärliga residens ger konstnärer och andra kreativa yrkespersoner tid, utrymme och resurser till att arbeta, enskilt eller kollektivt, inom områden i deras verksamhet som medför ökad insikt eller fokus. Källa: Policyhandbok om konstnärliga residens. konstnärsnämden.se

Vad betyder antropocen?

Antropocen är namnet på människans tidsålder. Det är en geologisk epok som vanligen börjar efter cirka år 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat- och ekosystem. Källa: NE.se

Konstnärer får chansen att tillfälligt flytta in på biblioteket

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window