Senaste nyheter

 • Fortsatt bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan

  Det är fortsatt låga grundvattennivåer i Billinge och Stockamöllan och bevattningsförbudet sedan den 13 juli gäller därför fortfarande.

 • Hör du tutan klockan tre idag?

  Hör du tutan klockan tre idag? VMA testas den första helgfria måndagen i september. VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid...

 • Nu får Eslöv vatten från två håll

  Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. 50 liter vatten per sekund matas nu till Eslöv söderifrån, som ett komplement till den tidigare enda dricksvattenledningen från norr.

 • De närmaste dagarna väntas mycket regn

  Hösten kommer tidigt i år. På grund av sommarens torka har det redan fallit löv som riskerar att täppa igen dagvattenbrunnar vid regn.

 • Fortsatt avgiftsfritt på tvåtimmarsparkering

  Under tiden fram till att ombyggnaden av Stora torg i Eslöv är klar, kommer det att vara avgiftsfritt på tvåtimmarsparkeringarna i centrala Eslöv.

 • Länsstyrelsen häver det generella eldningsförbudet i Skåne

  Från och med den 21 augusti klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu varje kommun som avgör om det är tillåtet att elda eller inte. Eslövs kommun följer Länsstyrelsens och Räddningstjänsten Syds rekommendation och häver förbudet lokalt. 

 • Telefonnummer har bytt plats på röstkorten inför valet

  Tyvärr har det smugit sig in ett fel på röstkorten som Valmyndigheten skickar ut till alla som har rösträtt i valet den 9 september.

 • Skrivarvecka på kart- och bygglovsavdelningen v 22

  Den 25-29 maj tar vi inga telefonsamtal eller spontana besök. Lämna meddelande till Kontaktcenter för att bli uppringd.   

 • Kulturskolans undervisning på Rådhuset ställs in tillsvidare

  Stefan Persson, förvaltningschef på Kultur och Fritid, har som en försiktighetsåtgärd beslutat att stänga all kultur- och fritidsverksamhet på Rådhuset, Västerlånggatan 48, där Kulturskolan bedriver verksamhet, tillsvidare.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window