Invånarna på landsbygden bestämmer hur kommunen ska satsa 1 miljon kronor

Nu får kommuninvånarna på landsbygden direkt inflytande över hur den egna byn ska utvecklas. Alla som bor i eller i närheten av respektive by har oavsett ålder möjlighet att lämna förslag och rösta på vad som ska göras. Redan 2020 satsar Eslövs kommun 1 miljon kronor, och därefter 1,5 miljoner kronor per år, till investeringsprojekt i byarna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kungshult är en av de första byarna som får del av landsbygdsmiljonen.

Först ut är Hurva, Kungshult och Löberöd. Fram till och med den 30 november kan du som bor i eller i närheten av de byarna lämna förslag på utvecklingsprojekt via en digital dialogportal.

– Engagemanget i byarna är stort och vi vill ta tillvara människors idéer för att bidra till utvecklingen runt om i kommunen. Det ska bli spännande att se vilka förslag som kommer in, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och först lämna förslag och sedan rösta fram vilka projekt som ska förverkligas.

Bland annat har förskolor och skolor i de aktuella områdena speciellt uppmanats att lämna förslag på vad de vill ska hända i deras by.

Kommunen är uppdelad i fyra områden som får del av utvecklingspengarna.

Max 500 000 kronor per projekt

De projekt som föreslås får kosta max 500 000 kronor att genomföra. Förslagen ska handla om att förbättra den fysiska miljön, alltså en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller en plats. Det går inte att söka medel för till exempel arrangemang eller hyra av lokal.

Minst 200 000 kronor per by

Alla Eslövs kommuns större byar ska få ta del av investeringspengarna. Därför är 200 000 kronor reserverade per by. Om inga förslag alls kommer in från någon av byarna överförs pengarna att fördelas mellan de övriga byarna i ansökningsområdet, förutsatt att det finns genomförbara projektförslag där.

Fyra olika ansökningsområden

Kommunen är indelad i fyra ansökningsområden där endast ett område per år kan söka utvecklingsmedel:

  • 2020: Hurva, Kungshult och Löberöd
  • 2021: Flyinge, Gårdstånga och Harlösa
  • 2022: Marieholm och Örtofta
  • 2023: Billinge, Stehag och Stockamöllan

Vad vill du göra i din by?

Du som bor i Hurva, Kungshult eller Löberöd kan fram till och med den 30 november lämna förslag på en utveckling av din by eller ditt närområde.

Lämna förslag

Du lämnar in förslag genom den digitala dialogportalen. Förslagen ska handla om att förbättra den fysiska miljön.

Alla boende i ansökningsområdet har rätt att lämna förslag oavsett ålder. Det finns ingen gräns för hur många förslag du kan lämna in.

Förslagen bearbetas

De inkomna förslagen bearbetas av en arbetsgrupp som tar bort förslag som inte uppfyller riktlinjerna, slår ihop liknande förslag och tar fram en plan för genomförande.

Rösta på förslagen

Alla förslag som är genomförbara och uppfyller riktlinjerna läggs in i dialogportalen för röstning.

Du som bor i Hurva, Kungshult och Löberöd kan rösta på förslag mellan den 18 januari och den 31 januari 2021.

Läs mer om projektet landsbygdsmiljonen

Lämna förslag och rösta

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window