Inventering av kulturmiljöer pågår i Marieholm

Ett ambitiöst arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Eslövs kommun pågår och nu är det Marieholms tur. Inventeringen av bebyggelsen och miljön i Marieholm utifrån kulturmiljöaspekter kommer att pågå till och med december månad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Äldre bild på Marieholms station.

Delar av bebyggelsen inventeras och fotograferas i jakt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Inventeringen görs tillsammans med bebyggelseantikvarier från konsultfirman AFRY.

Vad är kulturmiljö?

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete.

Det handlar inte bara om enstaka hus eller objekt, utan om hela miljöer med landskap, vägar, fornlämningar, ortsnamn och byggnader men också om vår identitet och förankring i historien.

Pärlor från olika tidsperioder

Platser som utvecklas med hänsyn till kulturmiljövärdena är nödvändiga delar i arbetet med ett hållbart samhälle.

Eslövs kommun är rik på spännande kulturmiljöer. Här finns fina byar, stationssamhällen, medeltida slott och kvarnmiljöer. Pärlor från olika tidsepoker.

Läs mer om Eslövs kommuns kulturmiljöarbete

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window