Måste du göra något du inte vill? Eller vill du göra något du inte får?

Upplever du att du är begränsad, kanske till och med kontrollerad? Under pandemin kan utsattheten för våld i nära relationer öka och den sociala distanseringen kan medföra ytterligare svårigheter att söka hjälp.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Att bli begränsad eller kontrollerad på olika sätt i din vardag kan handla om hedersrelaterad problematik. Du kanske inte får umgås med vänner av annat kön, klä dig som du vill eller välja den partner du vill. Eller att du riskerar att straffas med ytterligare begränsningar, hot eller våld om du inte följer uppsatta regler.

Även killar kan vara utsatta

– Våldet i dessa fall är ofta socialt accepterat av kollektivet. Ofta är det mer än en person som är utövare och mer än en person som utsätts. Kollektivet är överordnat individen och begränsningarna som kommer av att leva med en hedersrelaterad problematik ökar oftast med åldern, det vill säga, livsutrymmet minskar ju äldre du blir, säger Sabina Kullberg samordnare mot våld i nära relation.

Ofta är det flickor och kvinnor som utsätts, men det kan även vara killar. Hbtqi+-personer är en speciellt utsatt grupp.

Är du själv utsatt eller misstänker du att någon i din närhet är utsatt för våld i nära relation?

  • Våga fråga, du behöver inte ha alla svar – det visar att du ser och bryr dig om!
  • Ta hjälp!
  • Ring 112 om det är akut!

Våld kan förekomma i alla nära relationer oavsett ålder, kultur, religion, kön, etnicitet och social tillhörighet.

För mer stöd ring Kriscentrum mellersta Skåne 046–359 50 71 eller läs mer på eslov.se.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i nära relation?

Har du svårt att hantera din ilska?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window