Kulturmiljöafton samlade Stockamöllan

Boende i Stockamöllan bjöds under tisdagen in till en kulturmiljöafton där de fick möjlighet att bidra med sina egna kunskaper och historier om sin plats.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun är rik på varierande och upplevelsemässigt tillgängliga kulturmiljöer. Några av dessa miljöer är dessutom av nationellt riksintresse, bland annat Stockamöllan. Hur orten och bebyggelsen vuxit fram längs Rönne å har Eslövs kommun tillsammans med konsulter från Kulturen i Lund studerat under hösten/vintern.

Arbetet har bland annat skett genom fältstudier och inventeringar runt om i Stockamöllan. Under tisdagskvällen presenterades arbetet och ett drygt 50-tal ortsbor var på plats och delade glatt med sig av sina egna berättelser om sin hembygd.

Det finns många berättelser knutna till våra kulturhistoriska miljöer och byggnader som bör synliggöras på olika sätt för att öka kunskapen och förståelsen för Eslövs kommuns mångskiftande kulturmiljö, berättar Matilda Suneson som projektlett arbetet i Eslövs kommun.

Resultatet av såväl inventeringen och fältstudierna som ortsbornas engagemang kommer bland annat att presenteras i digital form på en hemsida (som beräknas vara klar till sommaren).

Förutom inventering och fältstudier i Stockamöllan har konsulterna från Kulturen kartlagt kulturmiljöerna i östra Eslöv och västra Eslöv längs Västergatan.

Avsikten med projektet är att ta fram strategier, metoder och handlingsplan för hur Eslövs kommun ska arbeta långsiktigt med kulturmiljöfrågor. Förhoppningen är att medborgardialoger likt den i Stockamöllan ska ske på fler ställen.

Läs mer om kulturmiljöarbetet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window