Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november

Måndagen den 25 november kl. 16.00 är det dags för nästa möte med kommunfullmäktige. Välkommen att följa mötet på plats eller via webben, direkt eller i efterhand.

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal. Observera tiden kl. 16.00.

Bland ärendena:

  • Information om arbetsmiljöarbetet i Eslövs kommun
  • Godkänna budget 2020 samt flerårsplan 2021–2023 samt fastställa skattesats och nyupplåningsram för 2020
  • Förvärv av Fastighets AB Gäddan

Se alla ärendena och kallelsen

När mötet börjar kan du följa det här, direkt eller i efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window