Kommunfullmäktige sammanträder den 16 december

Måndagen den 16 december kl. 18.00 är det dags för årets sista möte med kommunfullmäktige. Välkommen att följa mötet på plats i Medborgarhuset eller via webben, direkt eller i efterhand.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal kl. 18.00.

Bland ärendena:

  • Fastställa renhållningstaxa och renhållningsordning 2020 för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör
  • Fastställa reviderad taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder
  • Anta detaljplan för Harlösa 44:226

Se alla ärendena och kallelsen

När mötet börjar kan du följa det här, direkt eller i efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window