Kom med idéer om du bor i Gårdstånga, Flyinge eller Harlösa

Nu får kommuninvånarna på landsbygden återigen direkt inflytande över hur den egna byn ska utvecklas. Den här gången är det du som bor i Gårdstånga, Flyinge och Harlösa som oavsett ålder kan lämna förslag och rösta på vad som ska göras. 1,5 miljoner kronor har Eslövs kommun öronmärkt till investeringsprojekt i de tre byarna 2021.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Senast den 25 juni ska förslagen vara inne här via den digitala dialogportalen

Flyinge sett från ovan.

Varje projekt finansieras med som mest 500 000 kronor. Det ska vara något bestående som utvecklas. Det går alltså inte att söka bidrag till evenemang och liknande.

Tidigare har invånarna i Hurva, Kungshult och Löberöd fått samma möjlighet. Där var över tusen personer med och röstade fram de vinnande förslagen som innebär att bland annat en hundrastplats i Löberöd och utegym i Hurva och Kungshult blir verklighet.

Alla kan lämna flera förslag

Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och först lämna förslag och sedan rösta fram vilka projekt som ska genomföras. Var och en kan lämna hur många förslag som helst och varje person har sedan tre röster att fördela på förslagen.

I dagarna får alla i området brev med information om hur processen går till.

Gårdstånga sett från ovan,

Speciell inbjudan till barn och unga

För att få med barnens och ungdomarnas perspektiv uppmanas de speciellt via sina skolor och förskolor att bidra med förslag på projekt på sina hemorter.

Efter den 25 juni ska alla inkomna förslag gås igenom och bearbetas. Mellan den 20 augusti och 6 september 2021 kommer sedan du som bor i Flyinge, Gårdstånga eller Harlösa att kunna rösta på dina favoritförslag. De projekt som får flest röster blir verklighet.

Lämna förslag och rösta här

Läs mer om projektet landsbygdsmiljonen

Hundrastplats, utegym och andrum fick flest röster och blir nu verklighet

Över tusen har röstat på förslagen för byarna

Invånarna på landsbygden bestämmer hur kommunen ska satsa 1 miljon kronor

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window