Över tusen har röstat på förslagen för byarna

Samlingsplatser för barn, djur och vuxna är mest efterfrågat när medborgarna får tycka till om vad kommunen ska satsa på i Hurva, Kungshult och Löberöd. Tanken är att de projekt som fått flest röster ska genomföras. Och det finns förhoppningsvis möjlighet att förverkliga ännu fler av förslagen på annat sätt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Gensvaret är överväldigande. Över tusen personer har varit med och röstat fram de projekt som nu ska genomföras. Exakt vilka projekt det blir kommer vi att kunna berätta inom kort, säger Magnus Månsson, utvecklingsstrateg i Eslövs kommun.

Det är första gången som Eslövs kommun använder medborgarbudget och låter invånarna på landsbygden få direkt inflytande över årliga investeringsmedel på 1 miljon kronor första året, och därefter 1,5 miljoner kronor per år.

Samlingsplatser för djur, barn och vuxna efterfrågas.

Alla får vara med

Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och lämna förslag och bestämma vad pengarna ska användas till.

Först ut är invånarna i Hurva, Kungshult och Löberöd som under hösten fått lämna förslag på utvecklingsprojekt i sina byar. Hela 110 förslag kom in och efter bearbetning fanns 33 olika alternativ att lägga sin röst på.

Fantastiskt engagemang

Röstningen är nu avslutad. Drygt 1 000 personer i området har valt att vara med och rösta på de förslag som kommit in, något som uppmärksammas nationellt.

Engagemanget har varit fantastiskt och det osedvanligt stora deltagandet har bland annat uppmärksammats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Trots coronapandemin, då vi inte har haft möjlighet att åka ut och träffa byalagen fysiskt, så har vi uppenbarligen nått ut, säger Magnus Månsson.

Vilka förslag vinner?

Tanken är att de projekt som har fått flest röster ska genomföras. Men vi kommer även att titta på om fler förslag kan förverkligas på annat sätt.

– Vi får en tydlig fingervisning om vad våra medborgare önskar. Den här gången dominerar förslag på samlingsplatser för vuxna, barn och djur, säger Magnus Månsson.

Vad händer nu?

Inom de närmaste veckorna kommer en arbetsgrupp i Eslövs kommun att studera förslagen och bedöma möjligheten att genomföra respektive projekt på de olika orterna. Vi kommer även att kontakta förslagsställarna och vid behov besöka byarna.

– Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är en tävling mellan byarna, utan varje ort räknas för sig, säger Magnus Månsson.

Även de förslag som inte vinner kommer att beaktas i den fortsatta dialogen med såväl kommuninvånarna som andra aktörer, till exempel Trafikverket och Region Skåne.

Läs förslagen och se hur många röster de fick

Dags att rösta på dina favoritförslag

Läs mer om Landsbygdsutveckling i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window