Inga fler smittade på våra äldreboenden

Första omgången provsvar från vård- och omsorgsboendet Solhällan har nu kommit och visar att ingen ytterligare boende smittats av covid-19. Samtliga 20 brukare kommer att testas ytterligare en gång enligt rutinen. En viss tid måste gå mellan provtagningarna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De två avdelningarna för äldre på Solhällan är fortsatt isolerade i väntan på det slutliga testresultatet.

De tre brukare som tidigare konstaterats smittade med covid-19 vårdas fortfarande på lasarettet i Lund respektive på den kohortavdelning i Eslöv som enbart tar emot patienter som är smittade. Patienterna vårdas på kohortavdelningen så länge de anses ha smittan och flyttar därefter tillbaka till sitt ordinarie boende eller till sitt vård- och omsorgsboende.

Följer Smittskydd Skånes regler

Totalt har sex i personalen testats positivt för covid-19. Samtliga är isolerade i sina hem i enlighet med Smittskydd Skånes regler.

– Vi har fortsatt en nära dialog med Region Skånes Vårdhygien och Smittskydd och följer naturligtvis alla regler och rekommendationer, säger Josef Johansson förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Tre på äldreboende har testats positivt för covid-19

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window