Tre på äldreboende har testats positivt för covid-19

Tre boende på äldreboendet Solhällan i Eslöv har testats positivt för covid-19. Två av dem vårdas på lasarettet i Lund och en på kohortavdelningen i Eslöv. Även fyra i personalen har testats positivt för covid-19. Samtliga är isolerade i sina hem.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Två avdelningar på Solhällans äldreboende är isolerade, både avdelningen där de smittade bor och en intilliggande avdelning som delvis haft samma personal. Totalt handlar det om 23 boende som är isolerade på Solhällan.

Alla 23 boende och all personal, totalt 24 personer, på de aktuella avdelningarna har testats för covid-19. Ytterligare provsvar inväntas.

Nära dialog med Region Skåne

– Vi vet ännu inte hur smittan kommit in på boendet men smittspårning pågår. Vi har regelbundet kontakt med Region Skånes Vårdhygien och Smittskydd som bedömer att vi vidtagit korrekta åtgärder. Vi har fortsatt nära dialog med Region Skåne och följer alla rekommendationer, säger Josef Johansson förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Så snart smitta konstaterats på äldreboendet Solhällan informerades alla boende och alla anhöriga.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window