Eslövs kommun söker samarbeten kring Berga trädgårdsstad

Eslövs kommun söker nu ankarbyggherrar som ska vara med och utveckla den nya stadsdelen – Berga trädgårdsstad. Det är första gången som kommunen provar det ovanliga sättet att hitta samarbetspartners för ett stort utvecklingsprojekt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Genom att bjuda in ankarbyggherrar till detaljplanensprocessen får vi in extern kompetens. Tillsammans kan vi skapa något unikt som går i linje med de hållbarhetsmål som Eslövs kommun har för området, säger Patrik Larsson, kommunens projektledare för Östra Eslöv.

Ambition är att välja två ankarbyggherrar för första delen av Berga trädgårdsstad.

Inbjudan är öppen till och med den 18 april via markanvisningar.se.

Därefter ska alla ansökningar utvärderas. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar slutligen beslut om vilka som ska erbjudas uppdraget.

Bidrar med kompetens

En ankarbyggherre tar en mer aktiv roll i ett stadsutvecklingsprojekt och bidrar med kompetens inom till exempel arkitektur och byggnadsteknik.

Ankarbyggherrar ansvarar för att bygga en viss del av bostäderna i området och kan även vara ansvariga för att anlägga infrastruktur och gemensamma utrymmen.

Unik natur och kulturmiljö

Den framtida stadsdelen Berga trädgårdsstad ligger öster om järnvägen i nära anslutning till både järnvägsstationen och Eslövs centrum. I dag består området främst av igenvuxna ängar och åker med samlingar av träd och öppna diken. Här finns förutsättningar att skapa en grön stadsdel med 250–350 bostäder.

Berga trädgårdsstad ska bli ett blandat bostadsområde med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Hela området är 37 hektar stort. Här planeras också för en ny förskola och en större park.

– Vi vill ta tillvara områdets unika natur och kulturmiljön för att skapa en attraktiv och levande stadsdel, säger Patrik Larsson.

Mer information om Berga trädgårdsstad och länk till ansökan

Markanvisningstävling för Berga trädgårdsstad (PDF)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window