Eslöv visar vägen till fossilbränslefritt

Eslövs kommun har på sju år minskat sin användning av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid med 74 procent. Nu blir resan dit inspiration som kan stötta andra kommuner och verksamheter i deras arbete för att bli fossilbränslefria.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Som en av sju skånska kommuner har Eslöv sedan 2016 arbetat med att fasa ut användningen av fossila bränslen i sin verksamhet inom ramen för projektet Fossilbränslefria kommuner.

Fossildrivna fordon byts ut

Målet är att minska utsläppen från offentlig konsumtion, tjänsteresor, transporter och entreprenader.

– Vi har till exempel fått till ett ramavtal för trädgårdsmaskiner som underlättar för oss att utvärdera fossilfria alternativ och byta ut våra fossildrivna maskiner, berättar Lisa Karlsson, projektledare på Eslövs kommun.

Kommunen har också arbetat för minskat matsvinn från skolköken och förbättrade möjligheter för medarbetare att välja klimatsmarta tjänsteresor.

Metoderna blir stöd åt andra organisationer

Nu blir de arbetsmetoder och verktyg som kommunen använt sig av en del av ett samlat metodstöd på Fossilbränslefria kommuners hemsida. Genom att dela med oss av vårt arbete och berätta om de lärdomar som gjorts hoppas kommunerna kunna inspirera och stötta andra som vill ställa om till fossilfritt.

Läs mer om projektet Fossilfria kommuner på webbplatsen: fossilbranslefriakommuner.se.

Om Fossilfria kommuner

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, pågår 2019–2022 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner. Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna.

Eslövs kommuns väg till fossilfritt:

2022

Eslövs kommun är på god väg att bli helt fossilbränslefri

2021

Eslöv är nu en nästan helt fossilbränslefri kommun

2020

18 skånska kommuner jobbar tillsammans för att bli fossilbränslefri

2019

Kommunens klimatutsläpp minskade med 40 procent

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window