Eslövs kommun är på god väg att bli helt fossilbränslefri

Eslöv är tillsammans med Lund en av Skånes bästa kommuner när det gäller att gå över till fossilfria bränslen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslöv ingår tillsammans med sex andra skånska kommuner i projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 som drivs av Länsstyrelsen. Målet är att drastiskt minska användningen av fossila bränslen.

Tillsammans har de sju kommunerna – under de sju år som projektet pågått – gått över till 98 procent fossilbränslefritt och har 73 procent lägre utsläpp av växthusgaser.

– Om alla arbetade så här systematiskt för att minska sitt fossilberoende skulle vi uppnå målen i Parisavtalet, vilket innebär att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Vi skulle också vara oberoende av importerad fossil energi, säger Johannes Elamzon, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

99 procent fossilbränslefritt i Eslöv

Bäst av alla i projektet är Eslöv och Lund som 2021 använde 99 procent fossilfria bränslen för el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor i sina kommunala organisationer.

– Eslöv är en av de kommuner i Skåne som kommit längst med att fasa ut fossila bränslen. Vi har 100 procent fossilbränslefri el och uppvärmning samt är på god väg inom drivmedel (93 procent) och tjänsteresor (67 procent). Vi är stolta över vad vi åstadkommit och arbetar aktivt vidare för att bli ännu bättre, säger Lisa Karlsson, energisamordnare Eslövs kommun.

Tydligt mål och metodiskt arbete

Eslöv, Lund, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Malmö och Tomelilla är kommunerna som arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria och minska sina klimatutsläpp.

Fokus har legat på tyngre fordon och arbetsmaskiner, tjänsteresor, inköp av produkter och tjänster samt att inspirera ledarskap.

Framgångsrikt projekt

I resultatrapporten för projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 framgår bland annat att:

  • Den förnybara andelen av uppvärmningen har ökat från 76 procent till 99 procent
  • Andelen fossilbränslefria drivmedel har gått från 35 procent till 80 procent
  • Över 80 procent av kommunernas lätta fordon är numera fossilbränslefria, trots att fordonen som drivs med förnybar diesel räknats bort
  • Klimatutsläppen från tjänsteresorna har sjunkit med 76 procent, vilket till viss del beror på pandemin.

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 pågår 2019–2022 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Webbsida för projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 webbsida

Läs hela rapporten från projektet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window