18 skånska kommuner jobbar tillsammans för att bli fossilbränslefria

Eslöv jobbar tillsammans med 17 andra skånska kommuner mot det gemensamma målet att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Skånska kommuner är föregångare i Sverige i att ställa om till fossilbränslefritt. Redan år 2009 skapades uppropet 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 vilket bidragit till att Skåne ligger i framkant. Mångfalden av kommuner som arbetar med att bli fossilbränslefria – från landsbygdskommuner till storstadskommuner – är en styrka och visar att alla kan.

– Det är glädjande att så många skånska kommuner bestämt sig för att bli fossilbränslefria och vill vara föregångare. Vi vill visa att det går och när vi jobbar tillsammans blir vi starkare, säger projektledare Eric Eliasson.

Fordonsflottan i fokus

Det är fordonsflottan som har stått i fokus under 2019. Flertalet kommuner arbetar för en elektrifierad fordonspark och med att få upp laddstolpar. Många kommuner byter från diesel till det biobaserade dieseldrivmedlet HVO100. Många kommuner har genomfört undersökningar kring resevanor som lett till förbättrad överblick över kommunens resor. Ett annat återkommande tema under 2019 är klimatsmarta kortare resor.

– Eslövs kommun arbetar framgångsrikt med att bli fossilbränslefritt. Vi har sett över och kartlagt behovet och användandet av fordon inom kommunens verksamheter och kunnat ställa om till en gemensam bilpool istället för att som tidigare köpa in fordon, säger kommunens miljöchef Erika Fjelkner.

På fyra år har Eslövs kommun ökat andelen fordon som körs på förnybart bränsle till 84 procent, jämfört med 58 procent 2016.

Corona ökar behovet av digitala lösningar

Coronautbrottet har ökat medvetenheten kring samhällets sårbarhet och ökat intresset för självförsörjning. Våra transporter är väldigt beroende av importerad olja. Kan kommunerna ställa om sina transporter till fossilfritt bidrar det till mindre klimatutsläpp och sårbarhet. Rådande världssituation har också ändrat sättet vi reser på och ökat användningen av digitala möten.

– Kan en del av våra tjänsteresor, även efter pandemin, fortsätta i digital form, finns stora fördelar till exempel minskade klimatutsläpp och tidsvinst då restiden istället kan användas till annat, säger Eric Eliasson.

18 av Skånes kommuner i gemensamma projekt

Rapporten är delvis en fortsättning på succéprojektet Fossilbränslefria kommuner som bland annat ledde till en minskning av fossil energianvändning med motsvarande 6,4 miljoner liter diesel på två år, vilket motsvarar 100 000 resor med dieselbil Malmö–Stockholm, tur och retur. Detta inspirerade till nya projekt för fler kommuner.

Läs hela rapporten Tillsammans agerar vi – 18 kommuners arbete för ett fosilbränslefritt Skåne

Kommunerna som deltar i projektet är Eslövs kommun, Helsingborg stad, Hörby kommun, Höörs kommun, Kristianstad kommun, Kävlinge kommun, Landskrona kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Osby kommun, Sjöbo kommun, Svalövs kommun, Tomelilla kommun, Ystad kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun och Östra Göinge kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window