Kommunens klimatutsläpp minskade med 40 procent

Med målet att 2020 vara en helt fossilbränslefri kommun har Eslöv lyckats tredubbla användningen av förnybara drivmedel och halvera antalet flygresor och körda sträckor med privat bil i tjänsten. På tre år har andelen fossilbränslefria drivmedel ökat från 26 till 69 procent.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Åse Dannestam
Åse Dannestam är nöjd och glad projektledare.

– Vi inledde med att sätta tuffa mål som till en början kändes nästan omöjliga att uppnå. Desto mer fantastiskt känns det nu när vi ser resultatet, säger Eslövs projektledare och hållbarhetsutvecklare Åse Dannestam.

Eslöv är en av tio skånska kommuner som deltagit i projektet Fossilbränslefria kommuner som drivits av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Slutrapporten visar att de deltagande kommunerna, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg, på tre år har minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter.

Enastående resultat

– Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt med fastighetsägare, säger Anna Tibbelin, projektledare på Kommunförbundet Skåne.

När projektet startade var kommunernas gemensamma mål att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel.

Målet är uppnått och har till och med överträffats av flera kommuner. Den förnybara andelen av uppvärmning i kommunerna är numera 90 procent och andelen fossilbränslefria drivmedel har gått från 35 till 61 procent.

Alla oljepannor har avvecklats

Eslövs kommun har helt avvecklat uppvärmning med olja och byter aktivt ut bilar som används i kommunens verksamhet, till exempel av hemtjänsten. Majoriteten bilar tankas numera med biogas och målet är att bara ha fossilbränslefria fordon i kommunens verksamhet år 2020. Nästa steg blir att arbeta för att även alla arbetsmaskiner som traktorer, gräsklippare och häcksaxar ska drivas med fossilbränslefritt drivmedel.

Enbart fossilbränslefri el används och så gott som all uppvärmning av kommunens fastigheter sker med grön fjärrvärme.

Cykel istället för bil

Även andelen fossilbränslefria tjänsteresor har ökat rejält under projekttiden. Genom att minska antalet flygresor och dra ner på bilresorna har de fossilbränslefria tjänsteresorna i Eslövs kommun gått från 22 till 67 procent.

Ett antal cyklar har köpts in som används av tjänstemän för att förflytta sig i tätorten. Alla kan boka antingen en traditionell cykel eller en elcykel.

– Det är en mycket lyckad och populär satsning som många anställda i stadshuset använder sig av och uppskattar, berättar Åse Dannestam.

Vi kan göra skillnad

Eslövs kommun har ett tydligt mål som antagits politiskt: år 2020 ska Eslöv vara en helt fossilbränslefri kommun.

– Det är fascinerande att se vad som faktiskt går att uppnå på kort tid med tydliga mål och resurser att jobba övergripande med hela kommunens organisation. Det händer något viktigt och det är möjligt att göra skillnad. Det är vårt projekt Fossilbränslefria kommuner ett bevis på, och det känns otroligt roligt och inspirerande, säger Åse Dannestam.

Slutrapporten för projektet Fossilbränslefria kommuner

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window