Barnen fick kommunen att ta bort taggtråd i skogen

Under utflykten upptäckte förskolebarnen taggtråd i Skytteskogen i Stehag och vände sig till kommunen för att få bort den. Tack vare barnen har taggtråden nu tagits bort och skogens stigar ska ses över.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Flera barn pekar med sina fingrar taggtråden som en vuxenhand håller i.
Förskolebarnen från Blåsippans förskola visar taggtråden i Skytteskogen för Filip Preston.

För några veckor sedan fick kommunens mark- och exploateringsingenjör Filip Preston ett mejl av förskolebarnen på Blåsippans förskola i Stehag.

I mejlet skrev de att de hade upptäckt taggtråd i Skytteskogen när de var ute på promenad.

–  Tänk om räven tror att taggtråden är en gren, ni måste ta bort den! skrev de bland annat.

Inkludera barnens perspektiv

Barnen bjöd in Filip Preston till ett möte på förskolan. Han tackade självklart ja.

–  Det är viktigt att få med barnens perspektiv i vårt arbete. Det här var ett bra tillfälle att visa barnen att det går att påverka. Allt börjar ju med en bra dialog, säger han.

Barnen hade ritat en karta av skogen för att visa var de hade hittat taggtråden. De hade också markerat ut en plats där de hade hittat ett skjul med gamla telefonstolpar.

Ett barn pekar med sitt finger för att visa att karta över skogen som barnen har ritat.
Förskolebarnen hade ritat en karta på Skytteskogen som de visade för Filip Preston under mötet.

Löftet till barnen

På mötet lovade Filip Preston barnen att kommunen skulle ta bort det som är farligt så att skogen blir säker både för dem och för djuren.

–  Vi kände inte till att det fanns taggtråd i skogen och jag är tacksam för att barnen uppmärksammade oss på det. De rör sig i skogen på ett helt annat sätt än hur vi vuxna gör, säger han.

Porträttbild på Filip Preston, mark- och exploateringsingenjör, Eslövs kommun.
Filip Preston, mark- och exploateringsingenjör.

Några andra önskemål

Mötet avslutades med en promenad till Skytteskogen.

Barnen passade på att berätta om några av sina andra önskemål för skogen, som bredare stigar, en lekplats, en grillplats och gläntor där de kan sitta.

–  Vi har planerat nu att göra bredare stigar och röja upp för att ta fram någon glänta för barnen. Resten av önskemålen tar vi med oss för framtiden, säger Filip Preston.

Stor ek och vitsippor i Skytteskogen i Stehag.
En gammal ek i Skytteskogen i Stehag.

Därför ”Skytteskogen”

Skytteskogen i Stehag var privatägd fram till 2020, när kommunen köpte marken. Skogen fick sitt namn från en danspaviljong som Skytteföreningen hade i skogen en gång i tiden.

Dansbanan totalförstördes i en brand våren 2002.

Vitsippor i Skytteskogen i Stehag.
Marken täckt med vitsippor i Skytteskogen i Stehag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window