700 röster räknas i onsdagsräkningen

Onsdagsräkningen startade i stadshuset kl. 8 på morgonen den 14 september.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De sista rösterna räknas i stadshuset onsdagen efter valdagen.

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen.

Det är framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, brevröster från utlandet och röster från ambassader.

700 röster i Eslöv

Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning och kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

I vår kommun handlar det om ungefär 700 röster.

Du kan följa valresultatet på valmyndighetens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window