Ansök om barnomsorg

Vi erbjuder barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år.

Ansök om barnomsorgsplats (e-tjänst)

Ansök om barnomsorgsplats (blankett)

Förskola och pedagogisk omsorg

Plats i förskolan erbjuds i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Du bör ansöka om förskoleplats minst fyra månader innan du behöver platsen om vi ska kunna garantera plats runt önskat inskolningsdatum. I annat fall erbjuds plats inom fyra månader.

Du blir erbjuden plats i första hand med hänsyn till önskemålen och i andra hand så nära barnets eget hem som möjligt på en förskola som har plats.

Omsorg på obekväm arbetstid

Har du ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger kan du ansöka om plats i OB-omsorgen som finns på Munkebo förskola på Sockenvägen i Eslöv. Tänk dock på att kommunen inte har skyldighet att erbjuda detta. Det är en utökad service och varje ansökan behandlas individuellt.

För att ansökan ska behandlas måste alla nedanstående krav vara uppfyllda:

  • Behovet av omsorg på obekväm arbetstid måste vara ständigt återkommande och minst fyra timmar per tillfälle.
  • Du ska även ha prövat möjligheten att förändra din arbetstid och undersökt andra möjligheter att tillgodose behovet.
  • Du ansvarar själv för hämtning och lämning, även om barnet har annan barnomsorg under dagtid.

Tillsammans med ansökan måste du lämna in följande för att den ska behandlas:

  • Anställningsintyg som styrker att du har anställning på obekväm arbetstid.
  • Ditt arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker din arbetstid.
  • Schema över de tider du behöver ha barnet på obekväm tid.

Verksamheten är avsedd för barn från ett år och som längst till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Ansök om omsorg på obekväm arbetstid (PDF)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window