Lotterier

Om din förening ska anordna ett lotteri så måste ni registrera detta hos kommunen. Ni behöver dock inte få ett tillstånd, som tidigare, så länge det är ett registreringslotteri ni ordnar. Detta gäller från 2019 enligt den nya Spellagen (2018: 1138).

Vad är ett registreringslotteri?

För att kallas ett registreringslotteri krävs detta:

  1. Lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen (till exempel föreningen) är verksam. Lotterierna får inte tillhandahållas online.
  2. Lotteriet tillhandahålls inte från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  3. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  4. Det finns en utsedd kontaktperson för lotteriet.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

Det är endast en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som får lov att registrera sig för att ordna ett lotteri. Dessutom krävs det att föreningen eller trossamfundet:

  1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
  2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
  4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

Vilka insatser och vinster är tillåtna i registreringslotterier?

En registrerad förening får arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. På Statistiska centralbyråns hemsida finns prisbasbelopp.

En kontant vinst får högst vara ett prisbasbelopp. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet.

Lotterier som kräver tillstånd

Det är Spelinspektionen som ansvarar för alla andra lotteritillstånd. (Lotteriinspektionen har 2019 bytt namn till Spelinspektionen). Kommunen ansvarar bara för registreringslotterier.

Lotterier utan tillstånd

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Så här registrerar ni er

Ni registrerar er för lotteri hos Kultur och Fritid, Eslövs kommun. Kontakta Simon Welander, fritidsstrateg, för att få mer information om hur det går till: simon.welander@eslov.se

Mer information om lotterier och Spellagen

Mer information och Spellagen kan du läsa på Spelinspektionens sida:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window