Fyra bilder som förställer kulturskolan och verksamheter, piano, konst och dans

Verksamheter i skola och förskola

Kulturskolan driver även verksamheter i samarbete med skola och förskola.

Tvåornas kör

Tvåornas kör är ett projekt som är ett samarbete med alla grundskolor i Eslövs kommun.
Alla i årskurs 2 får besök av kulturskolans sångpedagog under vårterminen där eleverna lär sig sånger. Projektet avslutas med två stora konserter i Eslövs hallen där över alla tvåor sjunger tillsammans med kulturskolans lärarorkester.


Musiksaga för Förskolan

Musiksaga är ett projekt i samarbete med olika förskoleklasser i kommunen. Kulturskolans sång och teaterpedagoger besöker klasserna vid tre tillfällen och jobbar med sång, rytmik, teater, dans och rytminstrument med utgångspunkt från en saga.


Street dance för mellanstadiet i skolan

Street dance är ett projekt i samarbete med olika mellanstadieklasser i kommunen. Danslärare besöker klasserna vid tre tillfällen och jobbar med dansuppvärmning, kreativövning och en koreografi. Är din klass/skola intresserad? Ta gärna kontakt med Eslövs kulturskola.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window