Nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne. Åtgärderna ska framför allt vara inriktade mot att förbättra förutsättningarna för arbetspendling och underlätta för utökade godstransporter i järnvägssystemet.

Det ska främst handla om åtgärder på sträckan Hässleholm–Lund, men även åtgärder på andra bandelar för att kunna ta ett helhetsgrepp över kapaciteten i Skåne.

Åtgärderna ska på ett kostnadseffektivt sätt åstadkomma kapacitetsförbättringar i Skåne och omfattar åtgärder för hastigheter upp till som mest 250 km/h.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till regeringskansliet senast den 30 september 2023.

Läs mer på Trafikverkets webbplats: Nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö – www.trafikverket.se

Dialog

Trafikverket har meddelat att de kommer att ha en dialog med alla berörda kommuner.

Eslövs kommun kommer aktivt att följa det fortsatta arbetet.

Eslövs kommun har också skrivit under ett positionspapper som trycker på behovet av ytterligare två spår Hässleholm–Lund. Det finns det information om här: Positionspapper Lund-Hässleholm – Utveckling Skåne (skane.se)

Höghastighetståg

Trafikverket har tidigare haft i uppdrag att bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Denna planering är avslutad. Läs om arbetet med denna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window