Nytt dubbelspår mellan Hässleholm och Lund

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av ett nytt dubbelspår mellan Hässleholm och Lund. Spåren ska ha en maxhastighet på 250 km/h.

Utbyggnaden är en av flera kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne som Trafikverket ska genomföra. Åtgärderna har som huvudfokus att förbättra förutsättningarna för arbetspendling och underlätta för utökade godstransporter i järnvägssystemet.

Trafikverket arbetar nu med att bygga upp en organisation för den kommande planeringsprocessen och har meddelat att de kommer att sätta igång en lokaliseringsutredning (som ska tala om i vilket stråk banan ska gå) under 2026.

Läs mer om Trafikverkets process här: Trafikverket får i uppdrag att inleda arbete med dubbelspår Hässleholm-Lund – www.trafikverket.se

Läs mer på Trafikverkets webbplats: Nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö – www.trafikverket.se

Dialog

Trafikverket har meddelat att de kommer att ha en dialog med alla berörda kommuner.

Eslövs kommun kommer aktivt att följa det fortsatta arbetet.

Eslövs kommun har också skrivit under ett positionspapper som trycker på behovet av ytterligare två spår Hässleholm–Lund. Det finns det information om här: Positionspapper Lund-Hässleholm – Utveckling Skåne (skane.se)

Höghastighetståg

Trafikverket har tidigare haft i uppdrag att bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Denna planering är avslutad. Läs om arbetet med denna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window