Vi behöver alla minska elförbrukningen – ansträngt läge från slutet av veckan

Från slutet av veckan väntas ett ansträngt läge i energisystemet. Det beror på kallare och mindre blåsigt väder än normalt, reducerad vattenkraftproduktion, isdrabbade vindkraftverk och driftstopp i både Ringhals 4 och Oskarshamn 3. För att minska belastningen på elsystemet behöver vi alla hjälpas åt genom att minska vår elförbrukning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I slutet av veckan, fredagen den 9 december, kopplas kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 bort för att åtgärda ett fel i generatorn. Arbetet ska pågå 9–18 december, enligt information från ägarbolaget OKG. Oskarshamn 3 är Sveriges största elproducerande enhet. Att betydande mängd elproduktion faller bort påverkar alltid energimarknaden i någon mån, men redan nu är läget ansträngt.

Reducerad elproduktion

Vattenkraftproduktionen i norra Sverige har de senaste veckorna varit något reducerad för att lägga ett skyddande istäcke på flera av de stora älvarna. Detta arbete görs varje år för att undvika en situation där det bildas issörja och isflak som påverkar vattenkraftverkens produktion. Det har också rått ett väderläge där det bildas isbeläggningar på en del vindkraftverk i norra Sverige och i Finland. Isbeläggning gör att vindkraftverkens effektivitet minskar.

Ringhals 4 avstängt för reparation

Sedan tidigare är kärnkraftverket Ringhals 4 avstängt för reparationsarbete som beräknas pågå till slutet av februari 2023.

Elanvändningen i sin tur påverkas i hög grad av utomhustemperatur, och väderprognoserna för de kommande två veckorna pekar på temperaturer betydligt under de normala.

– Vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge. Marginalerna är från början små vad gäller elproduktionens möjligheter att möta efterfrågan på el. Det nio dagar långa stoppet av Oskarshamn 3 gör läget ytterligare mer ansträngt. Därför behöver vi alla hjälpas åt och göra det vi kan under de kommande veckorna, för att inte öka belastningen på elsystemet, säger Marie Liljewall, affärsutvecklare, Kraftringen.

Alla behöver hjälpas åt!

Kraftringen har löpande bevakning av det uppkomna läget. Frånkoppling kan i det här läget inte uteslutas, då det är avhängigt av hur situationen utvecklar sig.

Med anledning av det ansträngda läget, går Kraftringen nu ut med information om situationen och uppmanar såväl privatkunder som företagskunder att hjälpa till med att minska förbrukningen under perioden då Oskarshamn 3 är ur drift.

Fokusera på rådande läge

Genom att minska förbrukningen minskas belastningen på elnätet, vilket i sin tur minskar risken för såväl frånkoppling som mycket höga elpriser.

– Vi vill signalera allvaret i situationen som råder under perioden från 9–18 december och uppmanar till att följa rapporteringen kring utvecklingen och att tänka solidariskt för samhällets bästa. På längre sikt är det många saker som behöver hända för att vi i framför allt södra Sverige ska kunna få lägre energipriser och ett mer robust energisystem, men just nu måste vi fokusera på läget som råder här och nu, säger Marie Liljewall.

Läs mer på Kraftringens webbplats

Sänkt temperatur och belysning sparar energi och pengar i Eslövs kommun

Ingen bastu på Karlsrobadet 9–18 december

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window