Sänkt temperatur och belysning sparar energi och pengar

För att spara energi och pengar genomför Eslövs kommun en rad åtgärder. Bland annat byts delar av gatubelysningen ut mot energisnåla LED-lampor, belysningen sänks nattetid på vissa vägar och platser och temperaturen skruvas ner i en del av kommunens lokaler.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Åtgärderna är ett resultat av kommunstyrelsens uppdrag till Kommunledningskontoret att ta fram en åtgärdsplan för energieffektivisering.

I takt med att energipriserna skenar behöver kommunen hitta energitjuvar och genomföra möjliga besparingar.

Följer Trafikverkets rekommendation

Efter hand som gatubelysningen moderniseras byts armaturerna ut så att energieffektiva LED-lampor kan användas.

Det ger dessutom möjlighet till ännu fler energivinster då belysningen stegvis kan dimmas ner till lägre ljusstyrka under vissa tider på dygnet. Detta görs redan på flera platser i Eslövs kommun, bland annat i norra delen av tätorten, i Stehags kyrkby, Kärrtorp och Orrahus.

Eslövs kommun följer Trafikverkets rekommendationer vilket betyder att större huvudvägar och platser där många människor rör sig kommer att ha full belysning hela natten.

Stora besparingar

Trafiksäkerheten får naturligtvis inte äventyras och belysning är även viktigt för den upplevda tryggheten på många platser. Med de nya armaturerna går det att ändra tillbaka till full belysning om någon plats skulle upplevas som mindre trygg på grund av mörker.

På platser där färre människor rör sig i tätorten rekommenderas att sänka ljusstyrkan till 45 procent efter klockan 23.

Även de platser på landsbygden som har fått den nya typen av gatubelysning kommer att ha lägre ljusstyrka nattetid.

Med dessa åtgärder beräknas att Eslövs kommun ska kunna spara cirka 400 000 kronor per år.

Temperaturen sänks i stadshuset

En annan åtgärd för att få ner kommunens energikostnader är att sänka inomhustemperaturen i vissa av kommunens lokaler. Till exempel sänks inomhustemperaturen i bland annat stadshuset och vissa idrottslokaler med en grad från 21 till 20. Temperaturen kommer dock inte att sänkas på vård- och omsorgsboenden eller förskolor och skolor.

Genom att sänka värmen och justera ventilation beräknar kommunen att kunna spara 1,5 miljoner kronor om året.

LED-lampor sparar energi

Planen är att även byta ut ljusarmaturer så att LED-lampor kan användas i stadshuset, Eslövshallen och andra kommunala lokaler.

Bara i idrottshallen Eslövshallen beräknas energibesparingar på 60 procent om armaturerna i A- och B-hallen byts ut till LED.

Vi behöver alla hjälpas åt att minska elförbrukningen

Ingen bastu på Karlsrobadet 9–18 december

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window