Ingen bastu på Karlsrobadet 9–18 december

För att spara el stängs basturna på Karlsrobadet i Eslöv den 9–18 december. Temperaturen i samtliga bassänger har även sänkts med 1,5 grad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Under perioden 9–18 december är elnätet i Sverige hårt belastat. Karlsrobadet i Eslöv kommer därför att göra vissa anpassningar för att spara el.

  • Alla bastur stängs helt och hållet under perioden
  • Vattentemperaturen i bassängerna har redan sänkts med cirka 1,5 grad.

Efter den 18 december tas ett nytt beslut om i vilken utsträckning bastubad ska erbjudas eftersom en bastu förbrukar mycket el.

Dyrare att stänga badet

Eslövs kommun har tidigare diskuterat att stänga delar av badet för att hålla nere kostnaderna. Då gjordes bedömningen att intäkterna för badet klart överstiger kostnaderna för driften. Då handlade det främst om att hålla nere antalet kilowattimmar, kWh, för att spara pengar.

Det anses också viktigt att simundervisningen och annan verksamhet kan hållas igång.

Kostsamt att tömma bassänger

Det är heller inte möjligt att bara att stänga ner en badanläggning och låta den stå stilla. Vattnet måste till exempel cirkuleras av hygienskäl.

Om bassängerna skulle behöva tömmas på vatten så skulle uppstarten när krisen är över kosta mer kWh än besparingen det skulle ge.

Läs mer om Karlsrosbadet

Sänkt temperatur och belysning sparar energi och pengar

Vi behöver alla minska elförbrukningen – ansträngt läge från slutet av veckan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window