Vernissage för utställningen om Eslövs första konstnärsresidens

Resultatet av det första konstnärsresidenset i Eslövs kommun kan nu beskådas i utställningen Bevispunkt på Eslövs stadsbibliotek. 300 barn från hela vår kommun har deltagit i olika workshoppar under projektet. Några av dem var med på vernissagen där även representanter för Region Skåne och ett 20-tal andra intresserade deltog.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bella Tinghammar, ordförande i konstföreningen ARTiE, ledde samtalet med designduon Kristina Schultz och Johan Lindberg under vernissagen för det första konstnärsresidenset i Eslöv.

Det är designduon Kristina Schultz och Johan Lindberg från Marieholm som har genomfört projektet tillsammans med de närmare 300 barnen i åldrarna nio till tolv år.

Som avslutning arrangerades ett ”artist’s talk” med konstnärsparet på Eslövs stadsbibliotek. Moderator för kvällen var Bella Tinghammar, ordförande i konstföreningen ARTiE.

Projekt om antropocen

Formgivarna Kristina Schultz och Johan Lindberg har under residenstiden jobbat med klimatfrågor.

De har valt att angripa klimatfrågorna utifrån ett annorlunda perspektiv, nämligen antropocen. Antropocen är ett begrepp som används för att beskriva den geologiska epok vi befinner oss i just nu.

Nästa år kommer IUGS – International Union of Geological Sciences, som är en internationell vetenskaplig organisation som jobbar med geologiska frågor – att ta beslut om var utgångspunkten för antropocen ska placeras geografiskt. Platsen kommer att markeras genom att IUGS slår in en gyllene spik på den plats i världen som utses.

Vill skapa hopp

Tillsammans med barnen i Eslövs kommun har konstnärerna under sin residenstid samlat argument och bevis för att tidsepoken ska ha sin startpunkt i Eslöv.

Varför valde ni ett så svårt begrepp som antropocen för barn och unga?

– Vår erfarenhet är att när man pratar om klimatet, så hamnar man lätt i en diskussion kring vad som är sant och inte. Istället ville vi prata om de avtryck människan gör på jordklotet. Startar man en gruva, så blir det ju ett hål i marken och det är ett avtryck kan man se, oavsett vad man tycker om klimatfrågan. Det känns viktigt att hitta ett sätt att arbeta med detta. Vi vill inte skapa ångest eller rädsla, utan istället skapa hopp. Därför har vi inte fokuserat på lösningar eller konsekvenserna, utan bara på här och nu, säger Kristina Schultz.

Från början vad det tänkt att projektet skulle mynna ut i ett uppslagsverk, och det kommer att färdigställas vid ett senare tillfälle. Under utställningen kan besökare nu bläddra i den pärm som innehåller bevisen som barnen har gjort under projektets gång. Ett brev tillsammans med bevispärmen kommer att skickas till IUGS.

Pärmen och en stor, svart spik som skapats för projektet kommer att skickas till IUGS.

Biblioteket – en plats för konstnärligt skapande

Att just ett bibliotek är platsen för ett konstnärligt residens är ovanligt.

– Det är första gången i Skåne som ett konstnärsresidens genomförs på ett bibliotek. Biblioteken är en demokratisk plats dit alla är välkomna och därför en utmärkt plats för den här sortens projekt, säger Maja Bergström-Svahn, bibliotekarie och projektledare för konstnärsresidensen.

Fördelen med att vara på just biblioteken har varit att de är en så central del i kommunen.

– Det är också ett mixat gäng med barn som kommer hit, inte bara de duktiga och framåt, utan även de som snällt väntar på tåget. Att biblioteken är en viktig plats för många blir extra tydligt när man är här, säger Kristina Schultz.

Mycket stöd och uppskattning

Designduon framhåller det stöd och den uppskattning de har fått från personalen på biblioteket.

– Vi har fått en fantastisk support från hela arbetslaget. Lite oväntat fick vi kolleger och det beror helt på att personalen här är dynamiska, lätta och igenkännande människor, säger Johan Lindberg och Kristina Schultz.

Nästa residens startar i mars

Utställningen om det första residenset pågår på Eslövs stadsbibliotek till och med den 31 december.

Nästa konstnärsresidens är riktat mot personer med funktionsnedsättning och startar den 1 mars 2024.

Designduon skapar med barn och unga på biblioteken i Eslöv

Konstnärligt residens på Eslövs stadsbibliotek

Konstnärer får chansen att tillfälligt flytta in på biblioteket

Konstnärer kan nu ansöka om det andra konstnärsresidenset på biblioteket

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window