Välkommen till dialog om Sallerups utveckling – 25 februari

Alla intresserade är välkomna att vara med på samrådsmöte om hur stadsdelen Sallerup i Eslöv ska utvecklas. Mötet för allmänheten hålls i Sallerupshallens matsal kl. 17–19 tisdagen den 25 februari.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun har tagit fram förslaget som omfattar  både Sallerup och områden som ligger i nära anslutning till stadsdelen. Med på mötet finns tjänstepersoner och politiker från Eslövs kommun. De svarar på frågor och tar emot deltagarnas synpunkter.

Det blir en form av ”mingelmöte”, där alla deltagare har möjlighet att prata med sakkunniga representanter från kommunen eller bara ta del av förslaget via affischer. De synpunkter som kommer fram under mötet kommer att sammanställas och besvaras.

Välkommen! Vi bjuder på kaffe!

Vision för Sallerup

Eslövs kommun vill med planprogrammet ”Med sikte på Sallerup 2.0″ ta ett helhetsgrepp över området Sallerup och de närmaste omgivningarnas framtida utveckling. Visionen är att skapa en ny intressant och sammanhållen stadsdel som länkar ihop bostadsområdet Sallerup med Backarna och Hällan. Målet är att det ska bli attraktivt för människor med olika förutsättningar, bakgrund, livsstil, intressen, kultur och åldrar.

Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot väst.
Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot väst.
Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot sydost.
Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot sydost.

Samråd

Dialogen är en del av ett samråd. Alla är välkomna att lämna synpunkter på ett planprogram under samrådstiden, även du som inte bor i området.

Samrådstiden för planprogrammet ”Med sikte på Sallerup 2.0″ är från 3 februari – 5 april. Under denna tid finns handlingarna tillgängliga i Stadshusets i foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag–fredag kl. 8–16.30 och i Eslövs stadsbibliotekets foajé, Norregatan 9 i Eslöv, måndag–torsdag kl. 10–19, fredag kl 10–18, lördag kl. 10–14. Har du synpunkter eller förslag kan du lämna dem via kommunens e-tjänst.

Synpunkt på planprogram – e-tjänst.

Läs mer här!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window