Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen?

Nu är det dags för Socialstyrelsens årliga brukarundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? För att kunna göra äldreomsorgen i Eslövs kommun bättre behöver vi veta vad du tycker fungerar bra och mindre bra.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Från mitten av mars till och med den 24 maj 2019 kommer du som är 65 år eller äldre, har insatser av hemtjänsten eller bor på ett särskilt boende, att få en enkät hemskickad till dig med frågor som handlar om hur du upplever kontakten med äldreomsorgen. Enkäten är helt frivilligt att delta i.

Tack för att du deltar, dina synpunkter är viktiga för oss!

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Till och med 24 maj genomförs en enkät om äldreomsorgen i Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window