Vaccination mot covid-19

Region Skåne har inlett vaccineringen mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Planeringen inför kommande vaccinationer i Skåne utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Nuläge

30 december: Vaccinering enligt plan

Vaccineringen av de sköra och personal på äldreboenden är i gång sedan den 27 december, om än i liten skala. Just nu finns bara ett godkänt vaccin. Men fler vaccin kommer i slutet av januari.

Från och med vecka två kommer alla vårdcentraler i Skåne att kunna vaccinera personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsbehov.

– Hur snabbt vi sedan kan skala upp beror på hur mycket vaccin vi får. Men vi hoppas kunna påbörja fas två i februari, då är det personer över 70 år och övrig vård- och omsorgspersonal som står på tur, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Prioriterade grupper

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Det är följande:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsbehov.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt ovan.
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med personer som har omsorg i hemmet enligt ovan.

När dessa grupper är vaccinerade kommer övriga personer som är 70 år eller äldre att prioriteras. Då kommer vaccin också erbjudas övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära dem som har stort behov av skydd. Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka ska också få vaccin.

Efter det ska resten av befolkningen som är 18 år eller äldre erbjudas vaccin. Vaccinationen kostar ingenting.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 – information från Folkhälsomyndigheten

Så här ser tidsplanen ut just nu för vaccination i Region Skåne

Fas 1 i januari och februari

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsbehov.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt ovan.
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med personer som har omsorg i hemmet enligt ovan.

Fas 2 och 3 i februari och mars

  • Övriga personer som är 70 år eller äldre.
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Fas 4 när vaccinationen av prioriterade grupper är färdig

Invånare i Skåne 18–69 år som inte tillhör en riskgrupp.

Fler frågor och svar om vaccination mot covid-19 hittar du på Region Skånes webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window