Torget klart och gatorna i centrum är öppna

Ombyggnaden av Eslövs centrum – med Stora torg som centrums hjärta – är klar. Gatorna runt torget öppnade den 18 juni vilket är hela fem månader tidigare än den ursprungliga tidplanen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal


Den 18 juni släpptes trafiken på runt Stora torg.

Nu återstår endast mindre detaljer innan hela ombyggnaden är fullbordad. Hela projektet är en stor framgång som slutförs fem månader före den ursprungliga tidplanen.


Entreprenören Älmby har till början av september på sig att slutför vissa korrigeringar som uppmärksammats i samband med slutbesiktningen av arbetet.

Konstverket är på plats och inom kort tas byggstaketet bort.

Inom kort besiktigas även Liva Isakson Lundins konstverk Omväg och då tas även byggstaketet kring verket bort. Arbetet med att montera ihop ståldelarna och förankra hela den tolv meter långa och fem meter höga skulpturen är slutfört. Just nu läggs de sista fogarna runt verket.

Det porlande vattnet strömmar snart på Stora torg.

Inom kort kommer även fontänen och det strömmande vattnet på Stora torg att sättas igång.

På grund av coronapandemin blir det ingen större invigning av Stora torg och centrum i år. Istället bjuder vi in till en rejäl torgfest 2022. Mer information om evenemanget kommer.

Inom kort kommer även torghandeln igång på Stora torg.

Läs mer om Stora torg och ombyggnaden i Eslövs centrum

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window