Svenska Kaolin AB överklagar mark- och miljööverdomstolens beslut

Den 29 april beslutade mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja Svenska Kaolin AB tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad. Nu väljer företaget att gå vidare genom att överklaga och söka prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Redan 1994 lämnade Svenska Kaolin AB in en ansökan om att få bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad, som gränsar till Svalövs, Eslövs och Klippans kommun.

Det har varit många turer i ärendet och 2017 kom mark- och miljödomstolen fram till att kaolinbrytning inte var förenligt med miljöbalkens krav och gav därför inte företaget något miljötillstånd.

Samma bedömning gjorde även mark- och miljööverdomstolen den 29 april i år.

Överklagar till Högsta domstolen

Men nu väljer Svenska Kaolin AB att överklaga till högsta instans genom att få anstå till senast den 20 juni med utvecklande av talan och angivande av skälen för meddelande av prövningstillstånd.

Vad är kaolin?

Kaolin är en vit, mjuk och plastisk lera som är en vittringsrest, ett sediment eller en sedimentär bergart. (Källa: NE, uppslagsverket)

Ämnet används bland annat vid tillverkning av sanitetsporslin, finare tegel, inom pappersindustrin, inom kosmetikaindustrin och vid tillverkning av gummi. (Källa: Wikipedia)

Nyhet från 29 april

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till gruva i Billinge

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window