Socialminister Lena Hallengren på besök i Eslövs kommun

I dag har Eslövs kommun besök av socialminister Lena Hallengren (S). Hon har bland annat samtalat med personalen på socialtjänst för personer över 18 år, enheten för ekonomiskt bistånd och besöker vård- och omsorgsboendet Gjutaregården.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Socialminister Lena Hallengren tog själv kakfatet och bjöd runt bland medarbetarna inom socialtjänsten.

– Efter den långa pandemiperioden är det härligt att komma ut och träffa människor igen. Här i Eslöv är det spännande att få träffa och prata med medarbetarna som jobbar inom Vård och Omsorg. Det är alltid lärorikt och intressant att få ta del av erfarenheter från dem som jobbar direkt med klienterna, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren, tvåa från höger, träffade ett 20-tal medarbetare inom Vård och Omsorg.

Samtal med ett 20-tal medarbetare

Hos socialtjänsten togs socialministern emot av ett 20-tal medarbetare som tillsammans gav en bild av sitt dagliga arbete.

– Självklart är det roligt att få besök av en minister. Det ger oss lite extra energi och vi känner oss naturligtvis utvalda. Vi har valt att låta våra medarbetare föra samtalet direkt med ministern istället för att vi chefer ska prata så mycket, säger Thomas Larsen, chef för enheten för ekonomiskt bistånd.

Lena Hallengren samtalade med ett 20-tal medarbetare inom Vård och Omsorg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window