Sämre resultat i SKR:s näringslivsmätning

Efter förra årets rekordklättring noterar Eslövs kommun i år ett nedslående resultat i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, mätning Insikt, där företagare får sätta betyg på kommunens service. – Vi tar företagarnas åsikter på största allvar. Det här resultatet är inte vad vi hoppats på, säger Lars Persson, kommunens näringslivschef.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun tappar från förra årets plats 47 i Sverige och fyra i Skåne, till plats 164 av 173 medverkande kommuner.

Sämst är resultatet vad gäller myndighetsärenden kring miljö och hälsa där endast fyra av de medverkande kommunerna noterar sämre siffror.

Det finns ljuspunkter. Till exempel får kommunen höga betyg av våra företagare när det gäller hanteringen av bygglovsärenden. Där hamnar Eslövs kommun på plats 45 i riket.

Företagen sätter betyg

I SKR:s mätning får just de företag som haft avslutade myndighetsärenden med kommunen sätta betyg på hur nöjda de är med kommunens service och effektivitet i myndighetsutövningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde, nöjd kund index, för hela landet är 73 av 100 möjliga. Eslövs kommuns NKI är 66 av 100 möjliga, jämfört med 76 förra året.

Av de företagare i Eslöv som haft ärenden med kommunen och fått SKR:s enkät skickad till sig, har 53 procent svarat. De har bedömt kommunens service inom fem myndighetsområden: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Frågorna handlar om sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapporten ska analyseras i detalj

– Vi har fått en fördjupad rapport från SKR som vi ska analysera i detalj. Vi på kommunledningskontoret arbetar tillsammans med andra förvaltningar för att Eslöv ska uppfattas som en kommun som målmedvetet arbetar med att öka servicen till våra företag. Eslöv ska vara en kommun där det är enkelt att starta, driva och utveckla företag, säger Lars Persson.

Det målmedvetna samarbetet direkt med kommunens företag kommer att fortsätta.

– Bland annat besöker vi varje år över hundra företag. Vi arrangerar utbildningar och bjuder regelbundet in till träffar och nätverk. Under året kommer även en ny näringslivsstrategi att tas fram. I dessa coronatider har vi ytterligare intensifierat våra kontakter och gör allt vi kan för att underlätta för företagen, säger Lars Persson.

”Välkommen att kontakta oss!”

Han uppmanar kommunens företagare att ta kontakt med näringslivsfunktionen för frågor, funderingar, hjälp och samarbeten.

– Vi är tillgängliga när våra företag behöver komma i kontakt med oss. Bara ring eller mejla, uppmanar Lars Persson.

SKL:s mätning Insikt 2019

Läs mer om kommunens näringslivsarbete

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window