Säkrare vård och omsorg med digitala signeringslistor

Eslövs kommun inför nu digital signeringslista. Detta innebär en ökad patientsäkerhet och en stor kvalitetshöjning för personer som har hjälp av kommunen med hälso- och sjukvårdsinsatser.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Signeringslistan är till för att personal genom en personlig signering ska visa att en hälso- och sjukvårdsinsats är utförd. Vanligast är att medarbetaren bara signerar när hen har gett en patient ett läkemedel. Den digitala signeringen omfattar istället alla hälso- och sjukvårdsinsatser som ordinerats av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut.

Signering i realtid

Fram tills nu signeras alla ordinationer på papper som samlas in av legitimerad personal en gång per månad. Genom att personalen snart kan signera digitalt via mobiltelefon och surfplatta sker all signering i realtid. Om någon skulle glömma att ge en dos läkemedel till en patient larmar systemet. Felet kan då rättas till omgående.

– Genom ett digitalt signeringssystem säkrar vi upp att alla patienter får den hälso- och sjukvårdsinsats de är ordinerade, att de får insatsen i rätt tid och att insatsen utförs av den personal som har utbildning för att utföra insatsen, säger Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun.

Full drift i maj

Just nu pågår utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal för fullt. Införande av digitala signeringslistor kommer att påbörjas under februari-mars. Verksamhetsområdet för vård- och omsorgsboende kommer först, därefter ordinärt boende och avslutningsvis funktionsnedsättning. I maj planeras systemet att vara i full drift för alla med hälso- och sjukvårdsinsatser i hela Eslövs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window